Általános Szerződési Feltételek

Általános információk, részvételi feltételek

Weboldalunkon a StrapTherapy tréningen való részvételi lehetőséget értékesítünk.
A tréningre való jelentkezésre a https://straptherapy.hu weboldalon történt regisztrációt követően, online módon van lehetőség.

A weboldal használatával, illetőleg a weboldalon történő regisztrációval, valamint az internetes felületen keresztül történő jelentkezéssel Ön kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta a tanfolyamra történő jelentkezési, lemondási, valamint a szolgáltatásra vonatkozó szerződési feltételeket, adatkezelési elveket, és annak minden pontjával egyetért.

A tréningen való részvétel feltétele a betöltött 18. életév. A tréninget legalább 5 teljes árat fizető jelentkező esetén tartjuk meg. Amennyiben bármely tréning a jelentkezők érdekkörén kívül eső okból nem kerül megtartásra (ide értve azt az esetet is, ha nincs meg a tréning megtartásához szükséges minimális létszám), a már befizetett részvételi, illetve regisztrációs díjat a meghiúsulástól számított 30 napon belül visszafizetjük.

A résztvevőket a jelentkezés elküldésének időpontja alapján regisztráljuk. A részvételi díjat határidőre be nem fizető jelentkezőket töröljük, így a szabad helyek száma – a jelentkezők törlésének függvényében – 72 órával a tréning kezdete előtt megnőhet. 24 órával a tanfolyam kezdete előtt – a jegyzetek, oklevelek készítésének, ill. egyéb eszközök beszerzésének zökkenőmentességének biztosítása érdekében – az online jelentkezést lezárjuk, és a weboldalon a tanfolyamot megteltnek nyilvánítjuk.

A StarpTherapy tréningen szerzett képesítéssel és tudással, a tréning után a résztvevők kizárólag saját felelősségükre kezelhetnek pácienseket saját praxisukban. A tanfolyam szervezője és oktatója nem vállal semmilyen felelősséget a tanfolyamon résztvevő szakemberek által esetlegesen okozott későbbi félrekezelésekért. Mindennemű jogi vita vagy kártérítési per költsége a tanfolyam résztvevője és későbbi páciense között a tanfolyam résztvevőjét terheli kizárólagosan.

Maximális létszám: 10 fő.

Tréningek menete

Tréningeink időtartama 1 nap, kb. 4-8 óra. A tanfolyamokra célszerű 10 perccel a kezdés előtt érkezni. A jelentkező késése esetén nincs lehetőségünk a tréning időtartamának meghosszabbítására.

A tréningen kiadott jegyzet tartalmazza a tréning tematikájához kapcsolódó elméleti előadás és gyakorlati oktatás anyagát. A tréningeket szakképzett előadók vezetik. A résztvevők az előadókhoz kérdéseket intézhetnek.

Jelentkezés, kapcsolattartás

Tréningeinkre online, weboldalunkon keresztül lehet jelentkezni.
Az egyes tréningekre történő jelentkezéseket legkésőbb a regisztrációs díj befizetésétől számított 24 órán belül, a jelentkező által megadott e-mail címre küldött válaszlevélben igazoljuk vissza.

A jelentkezőkkel való kapcsolattartás az általuk megadott e-mail címen keresztül történik. A jelentkezők az általuk megadott e-mail cím megfelelőségéért, valamint saját e-mail szolgáltatásuk és e-mail postafiókjuk megfelelő működéséért felelősséggel tartoznak. A fentiek szerint a jelentkező által használt e-mail szolgáltatással és/vagy postafiókkal összefüggésben felmerülő hibákért vagy hiányosságokért a szervező felelősséget nem vállal.

Tréning díja

Tréningeink ára tartalmazza az előadók által vezetett elméleti oktatással egybekötött előadó által bemutatott gyakorlati oktatást, valamint a tréningen való részvételt megerősítő regisztrációs díjat. Továbbá tartalmazza a jegyzet és a büfé költségét is.

Regisztrációs díj

A regisztrációs díj helybiztosításként kerül felszámolása, melynek befizetése során biztosítjuk a hallgatónak a tanfolyamon való részvételt. Az árak az áfát nem tartalmazzák.

Fizetés módja

A tréning díja a tanfolyam helyszínén készpénzben számla ellenében fizetendő.

A Regisztrációs díj a jelentkezés érvényességéhez és a helybiztosításhoz szükséges, mely banki átutalással fizetendő. A helyek száma korlátozott, így a regisztrációs díj beérkezésének sorrendjében töltjük azt fel. A befizetett regisztrációs díjat lemondás esetén nem áll módunkban sem visszafizetni, sem más képzésre átvezetni.

A banki átutaláshoz szükséges adatok:
  • Kedvezményezett neve: Fizio Medical Kft.
  • Kedvezményezett számlaszáma: Erste bank: 11600006-00000000-84186328
  • IBAN: HU43116000060000000084186328
  • A regisztrációs díj értéke: 10.000 Ft

Tréning elmaradása

Felhívjuk a résztvevők figyelmét, hogy a tréning esetleges elmaradásáról 24 órával a tréning előtt e-mailben értesítjük a jelentkezőket, és felvesszük velük a kapcsolatot, új időpont egyeztetése végett. Amennyiben a jelentkező nem kíván másik tréningen részt venni, az általa befizetett összeget 5 munkanapon belül visszatérítjük.

Tanfolyam lemondása, a jelentkezők elállási joga

A résztvevők a tréningre történő jelentkezését (mint szerződés) követően jogosultak indokolás nélkül elállni a szerződéstől, amennyiben ez a regisztrációs díj befizetésének határideje előtt kívánják megtenni. A regisztrációs díj befizetését követően a fent említett tájékoztatásnak megfelelően járunk el, tehát a regisztrációs díj a felmondás ellenében elveszik.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a tréningen való részvételi lehetőség névre szól, így az nem átruházható. Ha tehát Ön nem tud részt venni a tréningen, melyre jelentkezett, úgy különös figyelmet fordítson a képzés időpontjának ütemezésére.
A weboldalunk használata (regisztráció, illetve tréningre való jelentkezés) során rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeljük, harmadik félnek nem adjuk át.